Хотел “Париж”

  • IMG_8875 (Copy)
  • IMG_8876 (Copy)
  • IMG_8878 (Copy)

На улица “Панагюрище” срещаме бившия грандхотел “Париж”. Тази сграда е проектирана през 1906г. от софийския архитект Геро Геров. Собственост е на Риза бей Халилов. По първоначалния си проект сградата е двуетажна с мансарден покрив и пирамидален бароков купол. През 1910г., поради небрежност на клиент, ютия предизвиква пожар и вторият етаж изгаря.

През 1911г. наследниците на Риза бей – Хасан бей и Зейнети ханъм, въз основа на проект, изготвен от арх. Дабко Дабков, възстановяват хотела и го надстрояват с трети етаж. При промените третият етаж е по-нисък, мансардният покрив е заменен с плосък, а пирамидалният купол – с гибел с монограм, в който е изписана годината 1906-а. Фасадите са изградени с хоризонтално фугирана мазилка, разчленени хоризонтално с пет корниза. Над партера е създадено поле, в което са поставени големи пластични ромбове. Второ поле е образувано от етажния и подпрозоречния корниз, който обединява прозорците на първия етаж. В полето е поставена пластика от медальони и фугирани в тях кръгове. Прозорците на първия етаж са с пластична рамка и ключов камък, а на втория – с частична рамка, само в горната част. Входът е поставен на скосения ъгъл, а на етажите са изградени балкони с метален парапет, фланкирани от нажлебени лизени, украсени в центъра с фугиран кръг.

С променения си вид архитектурата може да се отнесе към геометричния сецесион.

В миналото грандхотел “ Париж” е една от най-красивите сгради на града. В партера е открита гостилница и млекарница “Париж” на Марко Караатанасов. През 1908г. в нея е бил учреден Алианс франсез, а през тридесетте години тук била най-луксозната сладкарница “Париж” на Димитър Маринов.

След 1944г. сградата е национализирана и използвана от Втори милиционерски участък. Сега е реституирана, но занемарена.

от книга “ Архитектурни маршрути , история , личности”
автор : Георги Кацарски

Сградата на хотел Париж, собственост на Риза бей Халиев, е построена през 1906г. по проект на софийския инж.Геро Геров. Състояла се е от партерен етаж (сладкарница), още един над него и тавански етаж, тип мансарда. Сградата е разположена на ъгъл на две улици ( “Преслав” и “Панагюрище” ). Сладкарницата на хотел “Париж” е била знакова за Варна. Изключително модерна за времето си, тя е предлагала множество видове сладкиши и е била любимо място на интелектуалния елит на града. Неин съдържател е бил Васил Тодоров Илиев.

На ъгъла на мансардата се е издигал купол с форма на пресечена пирамида. През 1910г. в хотела избухва пожар и мансардата изгаря. Риза бей Халиев възлага на Дабко Дабков преустройство на зданието. Архитект Дабков ремонтира втория етаж надстроява трети, като не променя облика на вече съществуващото здание. Нещо повече, архитектът претворява фасадата на третия етаж в същия вид, като единствено намаля пропорцията. Цялата сграда е рустицизирана, а прозорците са обрамчени, увенчани с ключов камък и подпрозоречни первази. В подпрозоречните полета на втория етаж са поставени стилизирани геометрични елементи, които не се различават съществено от първоначалния вид на първия етаж. Плитки корнизи опасват цялата сграда, като разделят отделните етажи. Широките фасади са разделени от пиластри, спускащи се до основата. Два симетрични пиластъра се издигат и от основата на ъгъла. Те са продължени в новия етаж, като достигат до корниза. На същия ъгъл се намират и две метални тераси, а самият ъгъл завършва с декоративен фронтон. Той е украсен със скулптурна пластика – лъвска глава, гирлянда, разтворена мида и растителни мотиви, а централно на картуша е изписана годината на строеж на сградата – 1906г. Любопитен факт е, че в сладкарницата на хотел “Париж” е учредено дружество “ Алианс Франсез”. Къщата на Риза бей Халиев, подобно на хотела съществува и до днес, но за съжаление от години двете сгради са необитаеми със силно обрушени фасади. До средата на 90-те г. на 20в. в хотел “Париж” се помещава Първо районно полицейско управление. Сградата е архитектурен паметник.

от книга “Варна на арх. Дабко Дабков”
автор : Християн Облаков

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.