Автор: In Varna

0

ОД – МВР ВАРНА

Сградата на ОД-МВР Варна е била построена на площад “Мусала” през 1870г. от Халил ефенди. На 27 юли 1878г. Временното руско управление, в лицето на варненския губернатор Баумгартен, започва изграждането на български учреждения и...

0

Областна управа

Административното деление на Княжество България се запазва и след прекратяването на временното руско управление. Варненска губерния, която обхваща Варненски, Шуменски, Силистренски, Хаджиоглупазарджишки /Добрички/, Провадийски и Балчишки окръзи, съществува до 10 май 1880 г., когато...

0

Варненска митница

Веднага след създаването на Княжество България през 1878г. се учредяват 12 митници, от които на Черно море – Митница Варна и Митница Балчик. С Решение на МС от 07.07.1879г. и Указ №2/10.07.1879г. се учредяват...

0

Площад “Атанас Буров”

Aтанас Буров – това име се откроява сред стопанския и политическия елит на България през първата половина на ХХ век. Бил е високообразован човек. Присъствието му в обществения живот е много вълнуващо и респектиращо....