Областна дирекция на МВР-Варна

Сградата на ОД-МВР Варна е била построена на площад “Мусала” през 1870г. от Халил ефенди. На 27 юли 1878г. Временното руско управление, в лицето на варненския губернатор Баумгартен, започва изграждането на български учреждения и държавна администрация. Първите полицаи са назначени през 1879г., а стражарите - 1886г. След Освобождението, Никола Славков е един от първите полицмейстери на Варна. Роден е през 1851г. в Свищов. Емигрира в Русия и Сърбия. В Одеса се среща с Христо Ботев, участва като член в БРЦК. След Освобождението е секретар на русенския полицмейстер, чиновник за особени поръчки при русенския губернатор, полицмейстер на Варна, окръжен началник на Осман-Пазарски окръг, първи околийски началник на същата околия, севлиевски окръжен управител. Столичен градоначалник /1895-1898г./ В момента директор на Областна дирекция на МВР е старши комисар Даниел Стайков Пашов. Роден е през 1967г. в Пловдив. Завършва висшето си образование във Висш икономически институт в София, специалност “Счетоводство и контрол”, както и магистърска степен. На работа постъпва в Министерството на вътрешните работи през 1993г. на длъжност разузнавач I степен в сектор “Икономическа полиция” към Първо районно полицейско управление при Столична дирекция на вътрешните работи. След това заема длъжностите разузнавач II степен, инспектор, началник на група, началник на сектор, заместник - началник на Районно управление “Полиция”. През 2009г. е назначен на длъжност началник на 8-мо Районно управление “Полиция” при СДВР, а от 2013г. е началник на 1-во Районно управление при СДВР.

ул.Цар Калоян 2
43.2007684
27.916766100000018

Областна дирекция на МВР-Варна

Сградата на ОД-МВР Варна е била построена на площад “Мусала” през 1870г. от Халил ефенди. На 27 юли 1878г. Временното руско управление, в лицето на варненския губернатор Баумгартен, започва изграждането на български учреждения и държавна администрация. Първите полицаи са назначени през 1879г., а стражарите - 1886г. След Освобождението, Никола Славков е един от първите полицмейстери на Варна. Роден е през 1851г. в Свищов. Емигрира в Русия и Сърбия. В Одеса се среща с Христо Ботев, участва като член в БРЦК. След Освобождението е секретар на русенския полицмейстер, чиновник за особени поръчки при русенския губернатор, полицмейстер на Варна, окръжен началник на Осман-Пазарски окръг, първи околийски началник на същата околия, севлиевски окръжен управител. Столичен градоначалник /1895-1898г./ В момента директор на Областна дирекция на МВР е старши комисар Даниел Стайков Пашов. Роден е през 1967г. в Пловдив. Завършва висшето си образование във Висш икономически институт в София, специалност “Счетоводство и контрол”, както и магистърска степен. На работа постъпва в Министерството на вътрешните работи през 1993г. на длъжност разузнавач I степен в сектор “Икономическа полиция” към Първо районно полицейско управление при Столична дирекция на вътрешните работи. След това заема длъжностите разузнавач II степен, инспектор, началник на група, началник на сектор, заместник - началник на Районно управление “Полиция”. През 2009г. е назначен на длъжност началник на 8-мо Районно управление “Полиция” при СДВР, а от 2013г. е началник на 1-во Районно управление при СДВР.

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя