Домът на архитекта

  • IMG_8865 (Copy)
  • IMG_8866 (Copy)
  • IMG_8869 (Copy)
  • IMG_8870 (Copy)
  • IMG_8873 (Copy)

Още наречена къщата на Зейнет бей.

Ценен паметник на възрожденската ни архитектура. Къщата е строена през 1850г. от неизвестен майстор. Собственост е на заможния търговец Зейнет бей Пашаолу.

Предназначена е за жилище и магазин. Някои характерни белези отнасят къщата към така наречения пловдивски тип.

Архитектурният й образ е конструктивно създаден от високия каменен цокъл от стройната колонада под еркера към двора и от дървесната обшивка.

По своя план къщата има симетрично решение с просторен вестибюл и трираменно стълбище в средата. Долният етаж е изграден от каменни стени, без отвори към площада. Горният етаж е паянтова дървена конструкция с богато профилирана дървена обшивка. Обогатена е с конзоли, които придават лекота на постройката и пластичност на цялата фасада.

През 1972г. е реставрирана по проект на арх.Камен Горанов. Известна е още като Домът на архитектите.

поредица “10 книги за Варна”
(“Музеите на Варна”)

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.