Трансстрой Варна

  • IMG_9089 (Copy)
  • IMG_9090 (Copy)
  • IMG_9091 (Copy)
  • IMG_9094 (Copy)

ТРАНССТРОЙ ВАРНА АД е водещo дружество с над 100 години опит в строителството на обекти от различен характер.
Днес съвременната и динамична компания е с ясна стратегия за развитие в бъдещето.
Предлагаме на клиентите си цялостно решение и изпълнение на обекти от пристанищната, железопътната, летищната и енергийна инфраструктура, защита на бреговете от ерозия и абразия. Изпълняват гражданско и промишлено строителство. Към момента дружеството е едно от най-големите български строителни предприятия, което има ефективна маркетингова стратегия и обезпечава изпълнението на крупни обекти с национално и стратегическо значение.
Значителна част от обектите, дело на Трансстрой Варна АД, нямат аналог в нашата страна що се отнася до мащаба, сложността на изпълнение, техническите и архитектурни параметри.
Предприятието е водещ изпълнител в България на всички видове морски и речни пристанища, с прилежащите им сгради, кранова механизация, електрозахранване и други инженерни комуникации. Дружеството е изградило корабостроителни и кораборемонтни заводи, сухи докови камери, морски фериботен комплекс, защита на черноморския бряг от абразия, като са построени над 160 броя буни, брегозащитни стени, подводни вълноломи, пясъчни плажове и др.
Трансстрой Варна АД изпълнява и редица обекти от железопътното строителство: изграждане и удвояване на железопътни линии и електрификацията им, строеж на пътнически и разпределителни гари, ремонт на железния път и др.
Трансстрой Варна АД притежават собствени производствени бази, където са разположени основните производствени мощности, спомагателни производства, гаражи, технически работилници и др.
Дружеството разполага и с лицензирана лаборатория, където се извършват изпитвания на материали и почви с цел контрол и гарантиране на качеството в строителния процес.
Наличието на висококвалифициран екип от специалисти и внушителен машинен парк, прави компанията лидер в строителството на обекти от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство, опазването на околната среда, транспортната и енергийната инфраструктура, както и обекти на високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
Високият професионализъм на инженерно – техническия състав се подържа чрез непрекъсната квалификация и обучение, което позволява осъществяването на мащабни инвестиционни проекти с отлично качество, конкурентни цени и строго съблюдаване на сроковете за изпълнение.
Tрансстрой Варна АД успешно работи в сътрудничество с други фирми от страната и чужбина.
Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в Р България за всички категории строителство, като първокласен строител с доказано качество на извършваните строителни работи във всички области.

 

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.