Щаб на ВМС (Варненската Търговско-индустриална камара)

  • IMG_8679 (Copy)
  • IMG_8677 (Copy)
  • IMG_8679 (Copy)
  • IMG_8680 (Copy)
  • IMG_8682 (Copy)
  • IMG_8683 (Copy)
  • IMG_8686 (Copy)
  • IMG_8687 (Copy)
  • IMG_8693 (Copy)
  • IMG_8675 (Copy)

На ул.”Преслав” 16 се извисява монументалната сграда на варненската Търговско-индустриална камара ( днес Щаб на ВМС).

Сградата се издига върху мястото на някогашното Барутхане (барутен склад, изграден във вътрешната крепост “Кале ичи”), който е разрушен през 1908г., но при изкопаване на основите през 1929г. има значителни остатъци от него. Проектът за сградата на Търговската камара е съвместен между архитектите Дабко Дабков и Стефан Венедикт Попов. Строежът започва на 13 юни 1929г., а завършва през 1933г. Сградата е открита тържествено с водосвет, направен от епископ Андрей на 24 декември 1935г. Сградата е построена върху разгъната площ от 700 кв.м, отпусната от общината, като Индустриалната камара и Стоковата борса поемат финансови задължения за доизграждане на театъра. Постройката струва 15 480 000 лв., като в тази сума влиза и помощта на театъра. През 1952г. сградата е предадена на МНО и оттогава до днес се използва като щаб на ВМС. Със своя внушителен обем сградата олицетворява силата и икономическата мощ на Индустриалната камара и Стоковата борса. Изградена е на свободен терен с открити фасади.

Всички елементи и форми са мащабни и действат монументално. В централната ос е изградено входното пространство, оформено с три високи таблени врати. До входа се достига чрез широко, полуобло, тържествено стълбище. Колоните се извисяват над терасата, разсичат корниза и завършват на атиката с капители. Те носят мощно издаден корниз, увенчан с огромен кръгъл купол. Погледнат отгоре, куполът представлява щит на прабългарски войн.

Централната фасада на зданието е разчленена от внушителен полукръгъл ризалит, поставен симетрично. До трите високи, засводени входове се стига по тържествени полукръгли стълбища, които едновременно служат и за преодоляване на денивелацията на терена. Шест колони в коринтски стил рамкират входовете и носят голям балкон с балюстри на първия етаж. Колоните разчленяват и останалите два етажа. Те поддържат масивен овален корниз, върху който е изграден голям елиптичен купол. Фасадите са разчленени вертикално и хоризонтално, като в ниши са поставени прозорците. На първия етаж те са дъговидни, вмъкнати в дълбоки ниши и обковани с декоративни решетки. Всички прозорци имат балюстрадни парапети. Цялата сграда е опасана от тежък корниз, подкрепен от П-образни конзоли.

Архитектурният стил е еклектичен. Използвана е смесица от стилови форми, но най-общо казано сградата е модернистична за времето си с остатъци на отминалите стилове – необарок и неокласицизъм. Щабът на ВМС е паметник на архитектурата.

от книга “Архитектът аристократ Дабко Дабков”
автор : Християн Облаков

 

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.